Bij welke klachten?

Effectief en bewezen / effectief, maar niet bewezen

Welke klachten kunnen met succes worden behandeld? Er is veel mogelijk! Om de verwachtingen in een juist perspectief te zetten is het wel van belang te bedenken dat Chinese Geneeswijzen een aan-den-lijve ondervonden effectieve methode is, en dat deze effectiviteit lang niet altijd volgens huidige moderne wetenschappelijke maatstaven onderzocht is.

Een ander element is, dat de westerse benadering van ziektebestrijding sterk geprotocolleerd is: door standaardwerkwijzen worden fouten vermeden en kun je in het meest ideale geval constateren, dat het de methode zelf is die werkt. In de Chinese geneeskunst gaan we juist uit van de verschillen en bestaan er in feite per klacht of ziekte geen vaste behandelprotocollen: iedere cliënt is anders, iedere therapeut is anders. Aan iedere klacht kan een disbalans ten grondslag liggen, die per persoon verschillend is.

Deze benadering van ziekte en gezondheid is lastig met westers wetenschappelijke methoden te onderzoeken.

Desondanks publiceerde de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) in 1996 een studie waarin zij van een hele reeks aandoeningen de behandeling met acupunctuur aangetoond achtte. Daarnaast is er nog een hele lijst waarvan het aannemelijk was dat acupunctuur zou helpen, maar waarbij nader onderzoek nodig was.

Acupunctuur is volgens deze WHO-studie bewezen effectief bij:

Aangezichtspijn
Allergische rhinitis
Arthrose
Bevalling opwekken
Depressie
Dysenterie (acuut)
Galblaaskoliek
Hoge bloeddruk (essentiele)
Ischias
Lage bloeddruk
Hoofdpijn
Hooikoorts
Kanker: ter verzachting van de bijwerkingen van chemotherapie en bestraling
Kiespijn
Kniepijn
Leukopenie
Menstruatiepijn
Maagpijn
Misselijkheid en overgeven
Nekpijn
Operatie: pijn na operatie
Rugpijn
Schouderklachten (PHS)
Tenniselleboog
Verstuikingen van gewrichten
Zwangerschap: verkeerde ligging en ochtendmisselijkheid

Later toegevoegde indicaties o.a.
Acute bronchitis
Angststoornissen
CARA
Claudicatio intermittens / etalagebeen
Dupuytren contractuur
Guillain Barre
Sudeck dystrofie (sympatische reflex dystrofie)

Wat blijkt in de praktijk behandelbaar?

Los van deze overwegingen zijn er een overvloed van praktische gegevens, opgetekend uit de dagelijkse klinische ervaring van acupuncturisten en hun cliënten die zien dat de behandeling in de praktijk wel degelijk helpt. De hieronder genoemde overzichten geven enig idee over het brede gebied waarop het zinvol is te overwegen om Chinese Geneeswijzen (al dan niet met acupunctuur) in te zetten: ter genezing of ondersteuning.  De resultaten kunnen vaak genezend zijn en vrijwel altijd verzachtend.

Algemeen
Aambeien
Aften
Allergieën, allergische rhinitis
Alvleesklieronsteking chronisch
Arthrose
Astma
Atrofie van spieren
Benauwdheid
Bell’s palsy
Bloedarmoede
Bloedneus
Borstpijn
Bronchitis (acuut)
Carpaaltunnel syndroom
Cervico-brachiaal syndroom
Cervicale Spondylose
Cholesterol te hoog
Coeliakie
Conjunctivitis
Constipatie
Crohn ziekte van
CVA, gevolgen
Darmontsteking
Diabetes
Diarree
Diverticulitis
Doofheid plotseling
Duizeligheid
Fibromyalgie
Galblaasontsteking
Geheugenproblemen
Genitale jeuk, pijn
Gewrichtsklachten
Glaucoom
Griep

Algemeen
Hartkloppingen
Hik
Hoest
Hoge bloeddruk
Hooikoorts
Huidklachten
Hypoglycaemie
Immuundeficiëntie
Incontinentie urine, faeces
Intercostale neuralgie
Ischias
Jeuk
Kaakklachten
Kanker: bijwerkingen chemo
Keelpijn
Kiespijn
Knieklachten
Lage bloeddruk
Ledematen stijf
Ledematen zwak
Maagklachten
Maagzweer, 12-vingerige darm
Menière
Magerte
Mentale en emotionele klachten
(stress, angsten, depressie, vergeetachtigheid)
Multiple Sclerose
Nekstijfheid
Nierinsufficiëntie

Algemeen
Oedemen
Oogklachten
Osteoporose
Overgewicht
Parkinson
Peesklachten
Perifere neuropathie
Piriformis syndroom
Restless legs
Ribbenpijn
Rugpijn
Schildklierproblemen
Schouderklachten
Sinusklachten
Slaapklachten
Slaperigheid
Slikproblemen
Slokdarmspasme
Slokdarm reflux
SLE
Spastische darm
Sporttrauma’s
Staar (grijze)
Tandvlees bloedend
Tenniselleboog
Tranenvloed
Trigenimus neuralgie
Urinewegklachten
Verkoudheid
Vermoeidheid, M.E., CVS
Voedselintolleranties
Voetpijn

Vrouwen
Bekkenbodemproblemen
Bevalling moeizaam
Bevalling verkeerde ligging foetus
Borsten gevoelig
Buikklachten, cysten
Endometriose
Menstruatieklachten: pijn, frequentie, bloedverlies


Overgangsklachten
Postnatale klachten
Premenstruele klachten
Vaginale klachten
Verzakkingen
Vruchtbaarheidsproblemen
Zwangerschapsklachten,problemen met voeden

Mannen
Impotentie
Nachtelijke of premature zaadlozing
Onvruchtbaarheid
Prostaatklachten