Kwaliteitswaarborgen

Uiteraard ben ik in het bezit van de nodige vakdiploma’s op het gebied van Traditionele Chinese Geneeskunst en daarmee gekwalificeerd acupuncturist en herbalist.

Voorts ben ik opgenomen in het  RBCZ-register. https://www.rbcz.nu/register.html, bestemd voor beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging Zhong www.zhong.nl, die onder andere voorziet in een klachtenfunctionaris. Eventuele geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de Geschilleninstantie van de Koepel Alternatieve Behandelwijzen KAB

Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut, ook niet met hulp van de klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB https://kab-koepel.nl/index.asp ).

Hierdoor zijn mijn cliënten verzekerd van een professionele HBO- kwaliteit, een praktijkinrichting die aan hoge kwaliteit-standaarden voldoet en van een onafhankelijk tuchtrecht. Voor veel verzekeraars zijn dit de voorwaarden om als aanvullend verzekerde voor vergoeding in aanmerking te komen. Tot slot ben ik gehouden aan de privacywetgeving in verband met de bescherming van persoonsgegevens.