Traditionele Chinese geneeskunst

Chinese geneeswijzen

Traditionele Chinese geneeswijzen stoelen op een ervaring van 2500 jaar. Het resultaat van deze gestapelde kennis is een diepgaand begrip van wat gezondheid is: een dynamische balans van natuurlijke krachten in ons lichaam. Bij de behandeling gaat het niet zozeer om het bestrijden van ziektes maar om het versterken van de gezondheid. En dat is een wezenlijk verschil. Een ziekte is niet zozeer een ‘vijand’ die ons aanvalt en die bestreden moet worden, maar ziekte is een teken van een verstoring van die dynamische balans van krachten. Herstel van die balans stelt het lichaam in staat zich zelf te genezen.

Centraal begrip is het fenomeen Qi, dat sterk vereenvoudigd te beschouwen is als onze levenskracht. Is daar voldoende van én kan deze Qi in allerlei vormen vrijelijk iedere cel van ons lichaam bereiken, dan hebben we een stevige basis voor gezondheid. Dat gaat niet alleen op voor ons lichaam, maar evenzeer voor onze emoties, ons denken en onze spiritualiteit.

Door invloeden van buitenaf of van binnenuit kan de Qi verstoord raken. We worden ziek. Middels een nauwkeurige ‘Chinese diagnose’ stel ik de aard van de disbalansen vast en maak ik een behandelplan. Hierin kunnen allerlei therapievormen een plaats vinden, onder andere acupunctuur.

Klassieke acupunctuur

Door het plaatsen van naaldjes op zogenaamde acupunctuurpunten wordt de Qi-balans hersteld. Acupunctuur maakt gebruik van een hoogontwikkelde kennis van de wijze waarop Qi via meridianen door het lichaam beweegt en zich in het lichaam manifesteert. Zowel het bestaan van acupunctuur-punten als van meridianen kan tegenwoordig met moderne technieken worden vastgesteld. De naaldjes zijn uiterst dun en buigzaam. Ik gebruik meestal diktes  van 0,16 tot 0,25 mm.

Traditioneel worden vaak ook naaldjes gezet op zogenaamde AhShi-punten. Dat zijn gevoelige gebieden, bijvoorbeeld spierknopen. De door mij toegepaste technieken lijken op het moderne dry needling, maar zijn veel minder pijnlijk.

Een moderne variant van de klassieke acupunctuur met naalden is de naaldvrije laseracupunctuur

Ooracupunctuur

De ooracupunctuur (of auriculotherapie) is een vorm van micro-acupunctuur. Op het oor bevinden zich reflexgebieden van het hele lichaam. Via deze punten kunnen tal van gezondheidsklachten worden behandeld. Geavanceerde techniek maakt het tegenwoordig mogelijk om niet goed functionerende gebieden electrisch op te sporen en meteen te behandelen.

Schedelacupunctuur

Ook via de schedel kan het hele lichaam behandeld worden. Met name de YNSA-schedelacupunctuur (Yamamoto New Scalp Acupuncture) is bekend om het sterke effect bij neurologische aandoeningen, bewegingsstoornissen en bij acute of chronische pijn.

Elektro-acupunctuur               

In sommige gevallen, met name bij pijnbestrijding, kan elektrostimulatie van de acupunctuurpunten geschikt zijn. In dat geval worden de naaldjes met stroomdraadjes verbonden aan een apparaat dat elektrische prikkels toedient aan het acupunctuurpunt. Afhankelijk van het behandeldoel is het mogelijk om diverse frequenties in te stellen

Kruidentherapie

Chinese kruidentherapie gaat uit van dezelfde kijk op ziek zijn en gezondheid en beoogt hetzelfde effect te bereiken als acupunctuur door middel van het toedienen van (mengsels van) kruiden. Deze zijn in de vorm van oplosbare poeders, pillen, tabletten of capsules verkrijgbaar. In mijn praktijk gebruik ik kruidencombinaties meestal ter ondersteuning van de acupunctuur.

Voedingsadviezen

Hier ligt de nadruk op traditioneel Chinese inzichten. Deze zijn vaak een waardevolle aanvulling op de moderne opvattingen. De adviezen maken een integraal onderdeel uit van de acupunctuurbehandelingen.

De adviezen zijn per persoon weer anders: iemand met veel koude symptomen heeft andere adviezen nodig als iemand met hitte-klachten, slijmklachten vragen weer andere voedingsmiddelen etc.

Massage

Chinese massage of ‘Tuina’ maakt net als acupunctuur gebruik van meridianen en acupunctuurpunten. Vaak combineer ik acupunctuur met deze massages.

Cupping

Cupping gebruik ik soms als aanvullende behandeling. De essentie hierbij is het plaatsen van glazen of kunststof bollen op het te behandelen lichaamsdeel. Deze worden vacuüm getrokken. Hierdoor worden de onderliggende meridianen en acupunctuurpunten gestimuleerd en de bloedsomloop van de weefsels geactiveerd. Een nieuwe ontwikkeling maakt het zogenaamde pulserend cuppen mogelijk, met nog intensievere werking , omdat het vacuüm trekken combineert met massage

Moxa

Moxa, of bijvoetskruid, kan in gedroogde vorm worden aangestoken. Het wordt toegepast als warmte toevoeging op acupunctuurpunten of lichaamsdelen. Vooral toe te passen bij koudesymptomen in het lichaam.